Text o vybavení zpracoval Ladislav Ptáček a fotky udělal Michal Krnincký

Kytarové vybavení
∑ 1/1